ေျမပံု မူဆလင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို မုူဆလင္ သခ်ိဳင္းအနီးတြင္ ေနရာခ်ေပးမည္


ေအာက္တိုဘာလ အေရးအခင္းတုန္းက ေျ
မပုံျမိဳ႕ထဲမွ ထြက္ေျပးသြားၾကတဲ့ မူဆလင္
မိသားစုေတြကို ျမိဳ႕ျပင္ မူဆလင္ သခ်ိဳင္း အ
နီးမွာ ေနရာ ခ်ေပးသြားဖို႕ စီစဥ္ေနတယ္လို႕
သိရပါတယ္။
အဲဒီေနရာခ်ေပးမယ့္ ေနရာကို ရခိုင္ျပည္န
ယ္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးနဲ႕ ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတ
က္မႈ အေကာင္ အထည္ ေဖၚေရး ဗဟိုေက
ာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾ
ကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္၀င္းဦ
းေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕က ေမလ (၆) ရက္ေန႕မွာ
သြားေရာက္ ၾကည့္ရွဳ႕ခဲ့တယ္လို႕ ေျမပံု ေဒ
သခံ လူၾကီးေတြက ေျပာပါတယ္။
“ သူတို႕ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕ လူၾကီးေတြ ေတာ္ေတ
ာ္မ်ား ပါလာၾကပါတယ္။ အဲဒီေနရာကို သ
ြားၾကည့္ၾကပါတယ္။ ယခင္ မူဆလင္ သခ်ိဳ
င္းရွိတဲ့ ေနရာ အနားေပါ့။ အရင္ကေတာ့
လယ္ကြင္းေတြအထဲမွာ သူတို႕ ေနထုိင္ေနၾ
ကတယ္။ အခုေတာ့ ေျမထုိးစက္ေတြ ထိုးျ
ပီး ေျမေတြဖို႕လိုက္တယ္။ ကုန္းျမင့္လို ျဖစ္
သြားေတာ့ ေရေတြ မ၀င္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။
အဲဒီမွာ ေနရာခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”
လို႕ ေဒသခံ လူၾကီး တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။
မူဆလင္ ဒုကၡသည္ေတြကို ေလာေလာဆ
ယ္မွာ အေဆာင္ တန္းလ်ားးေတြ တည္ေ
ဆာက္ျပီး ေနရာခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္
လို႕ ေျပာပါတယ္။
“ အေဆာင္ေတြ ေဆာက္တာေတာ့ မေတ
ြ႕ရေသးဘူး။ မၾကခင္ ေဆာက္မယ္လို႕ သိရ
ပါတယ္”လို႕ ဆက္ေျပာပါတယ္။
ေျမပံုျမိဳ႕ထဲမွာ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး
ကို ေဒသခံမ်ား ကန္႕ကြက္ျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ
ယခုလို ျမိဳ႕ျပင္မွာ ေနရာခ်ေပးတာ စီစဥ္ျခင္
း ျဖစ္တယ္လို႕ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ NLD အမ်ိဳးသမီ
း ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚမပုေခ်ကလည္း နိရဥၥရ
ာကုိ ေျပာပါတယ္။
“ ကၽြန္မတုိ႕ ေဒသခံေတြကေတာ့ ျမိဳ႕ထဲမွာ ျ
ပန္လည္ ေနရာခ်ထားရင္ ျပႆနာေတြ ဆက္ျ
ဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါဆိုရင္ ဘယ္သူ႕ အတြက္မွ
အက်ိဳးမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း
ျဖစ္ေအာင္ ခုလို သူ႕ေနရာသူေန၊ ကုိယ့္ေန
ရာကိုယ္ေန ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးနဲ႕ ျမိဳ႕ထဲမွုာ ျပ
န္ထားမွာကို လက္မခံတာပါ။ အခုေတာ့
ဘာမွ ေျမပံုမွာ ျပႆနာ မရွိပါဘူး။ ေအးေအး
ေဆးေဆး ရွိပါတယ္” လို႕ သူမက ဆိုပါတ
ယ္။
မူဆလင္ ဒုကၡသည္ေတြကို မိုးမက်မီ အမိုး
အကာေအာက္ေရာက္ရွိေရး အတြက္ အာ
ဏာပိုင္ေတြက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အ
တြက္ မၾကာခဏ ဆိုသလို ႏိုင္ငံေတာ္ အ
ဆင့္ ေခါင္္းေဆာင္ေတြဟာ ေျမပံုျမိဳ႕သုိ႕ ေရ
ာက္ရွိလာၾကတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။
လြန္ခဲ့ေသာ ေမလ ၆ ရက္ေန႕ကလည္း ရခို
င္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳး
တိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖၚေရး ဗဟို
ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး နယ္စပ္ေရးရာ၀
န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္၀င္း
နဲ႕ အတူ ဗဟိုေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္ေတြ ျဖစ္ၾ
ကတဲ့ စက္မႈ ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦ
းသိန္းေအာင္၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပ
ည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီ
း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန
ဒုတိယ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာဘေရႊတို႔ လည္း
လိုက္ပါ လာၾက တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရ အဖြဲ႕ထဲက လံုၿခံဳေရး
နဲ႕ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီး ဗုိလ္မွဴးၾကီး ထိန္
လင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန
၀န္ၾကီးဦးေက်ာ္ခင္နဲ႕ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာ၀
န္ၾကီး ဌာန၀န္ၾကီး ဦးေအာင္သန္းတင္တို႕
လိုက္ပါလာၾကတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။
ႏိုင္ငံျခား အန္ဂ်ီအုိေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ၊
UNOCHA ၊ UNHCR ၊ UNICEF အဖြဲ႔ေတ
ြမွ ေဒသ တာ၀န္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လို
က္ပါလာခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

(နိရဥၥရာ- ၁၀ ေမ ၂၁၀၃)

Published with Blogger-droid v2.0.10

Subscribe for latest News


1 comments:

  1. ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မွာ 1500တန္ ဖုန္းေတြ မဲစႏွစ္နဲ႕ခြဲေဝရာမွာ ရပ္ကြက္ေတြထဲမွာ ထင္သာျမင္သာရွိေပမယ့္ သံဃာေတြအတြတ္ သံဃာ့နာယကအဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္ေတာ့တဲ့ မင္းေက်ာင္းတိုက္ ဦးအာစာရက ခြဲေဝေပးရာမွာ ဘယ္ႏွစ္လုံးရတယ္ဆိုတာလဲမသိရသလို ဘယ္ေက်ာင္းေတြ ဘယ္ႏွစ္လုဲံးေပးတယ္ဆိုတာလဲမသိရ ဦးဇင္းတုိ႕ေက်ာင္းမွာ သံဃာ တရာေက်ာ္ရွိေပမယ့္ ဧၿပီလကေန ဇူလိႈင္လထိ သုံးလုုံးသာရေသးတယ္ တျခားေက်ာင္းေတြေမးၾကည့္ေတာ့လဲ တစ္လုံးႏွစ္လုံးသုံးလုံးသာ ရၾကတယ္ ဖုန္းသြားေလွ်ာက္ေတာ့လဲ ေလ်ွာက္လို႔မရဘူးတဲ့ဗ်ာ သံဃာေတြအတြတ္ခ်ေပးတဲ့ ဖုန္းေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္ၿပီလဲ ဆင္းကဒ္တခု တသိန္းေက်ာ္ဆိုေတာ့ .............

    ReplyDelete

ေလးျမိဳ ့ဘေလာ့ဂ္အား စဥ္ဆက္မျပတ္ ၊ မရိုးရေလေအာင္ ႏွင့္ သတင္းမ်ား အလ်င္အျမန္ဆံုးတင္ဆက္ေပးနိဳင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနပါေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳသူမ်ားအားလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။....